logo-horizontal

ETAP III – Formacja Formatorów Ewangelizatorów

maryja

List Chrystusa

Kurs skupia się na postaci Maryi z Nazaretu, której życie stanowi model życia ewangelisty. Maryja z mocą Ducha niesie Słowo dla całego świata.

Cel kursu stanowi odkrycie roli i misji Maryi obok jej umiłowanego syna Jezusa.

teologia-biblica

Teologia Biblijna

To kolejny kurs Dabar (kurs o Słowie Bożym). Kurs zagłębia się w szczególny sposób w siedem najważniejszych historii reprezentujących Stary Testament, a także siedem historii Nowego Testamentu.

Celem kursu jest dokładne zapoznanie się z kluczowymi historiami budującymi Biblię.

maranatha

Apokalipsa

Kurs stanowi studium Apokalipsy Świętego Jana. Chcemy uczyć się jak patrzeć na nią oczyma jej autora, jak również samego Boga.

pietro

Eklezjologia

Kurs przybliża podstawowe zasady eklezjologii z jej podstawy biblijnej oraz dokumentów kościelnych.

Celem kursu jest określenie roli Kościoła w planie zbawienia.

wprzygotowaniu

Liturgia

Program kursu jest w trakcie opracowywania.

wprzygotowaniu

Doktryna społeczna Kościoła

Program kursu jest w trakcie opracowywania.

wprzygotowaniu

Ekumenizm

Program kursu jest w trakcie opracowywania.