Czym JEST


 

Apostołowie z wielką mocą świadczyli o zmartwychwstaniu Pana Jezusa, a wszyscy oni mieli wielką łaskę.
Dz 4, 33


✔ Wizją ewngelizacji – ewangelizować z Mocą;

✔ Stacją służby o nowej mentalności;

✔ Pedagogią z metodologią i technikami nauczania;

✔ Strategią: czynnik pomnażania;

✔ Programem formacji: 21 kursów;

✔ Strukturą;


I rzekł do nich: «Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu!
Mk 16, 15

Czym NIE JEST


 

Aby zaś Ewangelia była zawsze w swej całości i żywotności w Kościele zachowywana, zostawili Apostołowie biskupów jako następców swoich „przekazując im swoje stanowisko nauczycielskie”.
Dei Verbum rozdz. II, pkt 7

✘ Organem posiadającym autorytet;

Jeśli miałby mieć jakiś autorytet, byłby to autorytet moralny, pochodzący ze służby ewangelizacji w Kościele. Autorytetem są ci, którym Bóg powierzył dzieło ewangelizacji (biskupi). My jesteśmy współpracownikami, którzy zapewniają program, formację, metodologię i logistykę.


✘ Żadnym ruchem, ani też nie identyfikuje się z żadnym

Projekt ten nie jest kolejnym ruchem w Kościele, ani nie identyfikuje się z żadnym z już istniejących. Czerpie z bogactwa wielu, ale nie ogranicza się do żadnego z nich, ponieważ ma służyć wszystkim. Nie jest ani lepszy, ani gorszy od innych systemów ewangelizacji. Po prostu jest inny, tak jak każdy członek ciała, który służy wszystkim właśnie dlatego, że jest inny.