ETAP III – Formacja Formatorów Ewangelizatorów

List Chrystusa

Kurs skupia się na postaci Maryi z Nazaretu, której życie stanowi model życia ewangelisty. Maryja z mocą Ducha niesie Słowo dla całego świata.

Cel kursu stanowi odkrycie roli i misji Maryi obok jej umiłowanego syna Jezusa.

Teologia Biblijna

To kolejny kurs Dabar (kurs o Słowie Bożym). Kurs zagłębia się w szczególny sposób w siedem najważniejszych historii reprezentujących Stary Testament, a także siedem historii Nowego Testamentu.

Celem kursu jest dokładne zapoznanie się z kluczowymi historiami budującymi Biblię.

Apokalipsa

Kurs stanowi studium Apokalipsy Świętego Jana. Chcemy uczyć się jak patrzeć na nią oczyma jej autora, jak również samego Boga.

Eklezjologia

Kurs przybliża podstawowe zasady eklezjologii z jej podstawy biblijnej oraz dokumentów kościelnych.

Celem kursu jest określenie roli Kościoła w planie zbawienia.

Liturgia

Program kursu jest w trakcie opracowywania.

Doktryna społeczna Kościoła

Program kursu jest w trakcie opracowywania.

Ekumenizm

Program kursu jest w trakcie opracowywania.