Pedagogia, metodologia i techniki nauczania


Nowa ewangelizacja jest siecią wzajemnie przenikających się zasad, systemów i technik


Zasady pedagogiczne – sześć grubych kabli

✞ Zasada teologiczna Pawła z Tarsu
Ja siałem, Apollos podlewał, lecz Bóg dał wzrost; 1 Kor 3, 6

✞ Zasada ewangeliczna Jezusa
Uczcie się ode Mnie. Jezus jest zarówno Mistrzem jak i nauką.

✞ Zasada filozoficzna (epistemologiczna)
Nihil est in intellectu, quod non prius fuerit in sensu (Nie ma nic w umyśle, jeśli wcześniej nie było tego w zmysłach).

✞ Zasada profetyczna Jeremiasza
Nie będą się musieli wzajemnie pouczać, wszyscy bowiem od najmniejszego do największego poznają Mnie; Jr 31, 34

✞ Zasada pragmatyczna
Nowe wino do nowych bukłaków: nowa mentalność.

✞ Zasada pedagogiczna
Nauczać (ex ducere). Od dydaktyki do matetyki.

Systemy metodologiczne służące przekazywaniu nauczania – pięć lin

✟ Aktywny – uczestniczący
Uczeń jest uczestnikiem.

✟ Nauczanie znaczeniowe
Nauczanie buduje się, wychodząc od tego, co uczestnik już potrafi.

✟ Spersonalizowany o wymiarze wspólnotowym
Formuje się zarówno osobę, jak i jej wymiar wspólnotowy.

✟ Implozja ⇔ eksplozja
Syntetyzować i podsumowywać, aby mieć nauczanie zawsze pod ręką.

✟ Objawienie się Ducha Świętego
Ewangelizować uczymy się ewangelizując.

Techniki dydaktyczne – dwanaście węzłów

✙ Najpierw poznać osobę, którą będziemy ewangelizować.

✙ Wspierać i rozwijać u niej poczucie własnej wartości.

✙ Motywować i zainteresować prezentacją.

✙ Muzyka.

✙ Atmosfera sprzyjająca integracji wspólnoty nauczania.

✙ Kreatywność.

✙ Od teorii do praktyki.

✙ Ćwiczenia uczestników: mierzyć, oceniać, szacować i pytać.

✙ Powtarzać i podsumowywać, żeby zapamiętać i zrozumieć.

✙ Przykłady, aby wyjaśniać i świadectwo, aby żyć.

✙ Podsumowywać, aby mieć nauczanie pod ręką.

✙ Nauczanie całościowe z uwzględnieniem całego ciała, zwłaszcza zmysłów i uczuć.

Szkoła Ewangelizacji Świętego Andrzeja (SESA) jest odpowiedzią na wezwanie papieża Jana Pawła II do Nowej Ewangelizacji, nowej zwłaszcza w odniesieniu do metod jej głoszenia.

Czerpiąc z osiągnięć wielkich pedagogów XX wieku (Montessori, Piaget, Mounier, Trifone, Freire), wypracowaliśmy prostą, ale skuteczną metodologię, którą stosował już nasz Mistrz, Jezus z Nazaretu.

Oryginalny charyzmat, jak również tajemnicę płodności Szkół Ewangelizacji Świętego Andrzeja możemy podsumować jednym słowem: metodologia. Przesłania nie należy zmieniać, ale możemy szukać lepszego sposobu, by je przekazywać.

KOŚCIÓŁ NIE PONOSI PORAŻKI ZE WZGLĘDU NA PRZESŁANIE, KTÓRE GŁOSI, ALE MOŻE PONIEŚĆ PORAŻKĘ W SPOSOBIE JEGO GŁOSZENIA.