Strategia: pomnażanie

Strategia, na której opiera się Projekt Pastoralny Szkoły Świętego Andrzeja, polega na wykorzystaniu czynnika pomnażania, którego reprezentację stanowi krzyż świętego Andrzeja:

✞ Nie wystarczy ewangelizować. Trzeba formować ewangelizatorów, jak również formatorów.

✞ Tematy i kursy powinny być możliwe do powtórzenia, tak aby uczestnicy mogli je później odtworzyć.

✞ Każdy ewangelizator powinien uformować swojego następcę, tak jak to zrobił Mojżesz (Jozue) albo Paweł (Tymoteusz).

Ewangeliczna przypowieść o siewcy mówi o ziarnie, które pada na żyzną glebę.


Inne w końcu padły na ziemię żyzną i plon wydały, jedno stokrotny, drugie sześćdziesięciokrotny, a inne trzydziestokrotny.
Mt 13, 8


Od czego to zależy, skoro to ten sam siewca, to samo ziarno i ta sama gleba?

Zależy od tego, jak się deponuje ziarno Słowa Bożego


✙ 30 x 1 = ewangelizując

✙ 60 x 1 = formując ewangelizatorów

✙ 100 x 1 = formując formatorów


Projekt Szkoły Ewangelizacji Świętego Andrzeja jest katalizatorem, który pomaga
przynosić stokrotny plon.

Projekt Szkoły Ewangelizacji Świętego Andrzeja jest katalizatorem, który pomaga przynosić stokrotny plon.


Ty więc, moje dziecko, to, co usłyszałeś ode mnie za pośrednictwem wielu świadków, przekaż wiarygodnym ludziom, którzy będą zdolni nauczać też innych
2 Tm 2, 1 -2