Projekt Pastoralny Szkoły Ewangelizacji Świętego Andrzeja (SESA) jest odpowiedzią na wezwanie i posłanie Jezusa, by głosić Ewangelię aż po krańce ziemi i aż do skończenia czasów. Odpowiada on również na wezwanie papieża Jana Pawła II do Nowej Ewangelizacji: nowej w zapale, w metodzie i wykorzystującej nowe środki wyrazu.

Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu!
Mk 16, 15


Historia SNE

Świat

1980: Powstaje pierwsza kerygmatyczna szkoła ewangelizacji w Meksyku, zwana wówczas Szkołą Apostołów, dzięki wizji i współpracy świeckiego katolika, José H. Prado Floresa (www.evangelizacion.net) oraz pastora zielonoświątkowego Wiliama Finke.

1985: José H. Prado Flores i ojciec Emiliano Tardif jednoczą siły oraz charyzmaty w celu określenia profilu poniższego Projektu Pastoralnego.

1997: Powstaje pierwsze międzynarodowe Biuro w Guadalajarze w Meksyku. José H. Prado Flores zostaje wybrany jego dyrektorem.

1999: Kardynał Juan Sandoval Iniguez mianuje księdza Luisa Alfonso Zepeda asystentem kościelnym Szkoły Ewangelizacji Świętego Andrzeja.

2008: Mamy 2000 szkół ewangelizacji, w 60 krajach na 5 kontynentach, posiadających ten sam program, wizję i metodologię.

Polska

1992: Pierwsze kursy z programu kerygmatycznej szkoły ewangelizacji.

Od 1993: Powstają szkoły nowej ewangelizacji, których dzisiaj istnieje ponad 25. Odbyły się 3 kongresy z udziałem J.H. Prado Floresa i o. E. Tardifa.

2010: powstaje Biuro Krajowe SESA, skupiające 20 szkół z Polski i 1 ze Słowacji. Na dyrektora zostaje powołany ks. Krzysztof Czerwionka CR (SNE św. Marka, Stryszawa).


Od 30 lat formujemy nowych ewangelizatorów dla nowej ewangelizacji Trzeciego Tysiąclecia