KURSY FORMACYJNE DLA EKIP EWANGELIZACYJNYCH

Wizja i metodologia

Program kursu jest w trakcie opracowywania.

Laboratorium

Program kursu jest w trakcie opracowywania.