MISJA


Jednym z dwóch, którzy to usłyszeli od Jana i poszli za Nim, był Andrzej, brat Szymona Piotra. Ten spotkał najpierw swego brata i rzekł do niego: „Znaleźliśmy Mesjasza” – to znaczy: Chrystusa. I przyprowadził go do Jezusa. A Jezus wejrzawszy na niego, powiedział: „Ty jesteś Szymon, syn Jana; ty będziesz nazywał się Kefas” – to znaczy Piotr.
J 1, 40-42

Misją Szkół Ewangelizacji Świętego Andrzeja, zawartą w Projekcie Pastoralnym – tak jak i św. Andrzeja Apostoła – jest szukać Piotrów, którzy by bardziej i lepiej służyli, kochali oraz głosili Pana Jezusa niż my sami.

Naszą misją jest ewangelizować z mocą, tak aby przynosić obfity i trwały owoc
J 15, 8.16

Kościół żyje, by ewangelizować.
Adhortacja apostolska pp. Pawła VI, Evangelii nuntiandi, 14

Od czasu Jego powołania do życia, misją Kościoła jest głosić światu Dobrą Nowinę, którą zostawił dla nas Chrystus. Będąc częścią Kościoła, SNE pragnie odpowiadać na zaproszenie Jezusa, który powołuje każdego człowieka do podążania za Nim. Jezus pragnie abyśmy stawali się Jego uczniami, dlatego staramy się przekazywać ludziom Ewangelię, ale także przygotowywać przestrzeń, w której będzie mogła zostać usłyszana. To właśnie Ewangelia ma być tym elementem, który sprawi, że człowiek będzie chciał poznawać Jezusa i budować z nim żywą relację.


Apostołowie z wielką mocą świadczyli o zmartwychwstaniu Pana Jezusa.
Dz 4, 33

Apostołowie
dzieła ewangelizacji nie dokonuje się w pojedynkę nawet jeśli się jest Apostołem; dzieło ewangelizacji jest dziełem wspólnoty apostolskiej zjednoczonej z Piotrem.

Świadczyli o zmartwychwstaniu Pana Jezusa

synteza kerygmatu, którą stanowi głoszenie śmierci i zmartwychwstania Pana Jezusa, aż do Jego ponownego przyjścia.

Z wielką mocą
z odwagą i przekonaniem Ducha Świętego (grec. parresia) oraz z mocą charyzmatów (grec. dynamis).

Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu!
Mk 16, 15

CEL PODSTAWOWY

Odpowiedzieć na wezwanie Jezusa, który nas posyła, by nieść Ewangelię aż po krańce ziemi, formując nowych ewangelizatorów dla nowej ewangelizacji Trzeciego Tysiąclecia.

CEL KOŃCOWY

Tworzyć szkoły ewangelizacji przy każdej katolickiej parafii. Tworzyć je, aby parafie nie tylko były miejscami kultu, lecz także by stawały się stołem, na którym podaje się chleb Słowa Bożego, by Kościół był ewangelizowany i ewangelizujący.