Program formacji:

Permanentny Progrsywny Systematyczny Integralny

Permanentny

Silne korzenie naszego funkcjonowania stanowią:

✞ szkoły stacjonarne w 60 krajach na 5 kontynentach;

✞ dojazdowe ekipy posługujące, które są gotowe udać się do dowolnego kraju w celu założenia nowej szkoły. Obecnie oferujemy kursy w języku hiszpańskim, francuskim, angielskim, włoskim, polskim, węgierskim, portugalskim i niemieckim.

Zachęcam was jedynie, bracia, abyście coraz bardziej się doskonalili
1 Tes 4, 11a

Progresywny

Program formacji składa się z trzech poziomów:

Poziom pierwszy

Trzyetapowa szkoła ewangelizacji, każdy etap tworzy siedem kursów:

✙ Etap podstawowy: podstawy życia chrześcijańskiego,
✙ Etap wzrostu: przygotowanie do pełnienia misji bycia ewangelizatorem,
✙ Etap dopełniający: narzędzia, aby formować ewangelizatorów.

Poziom drugi

Podręcznik Busola, kurs Andrzej oraz laboratorium Józef Barnaba

✙ Formacja osoby do pełnienia misji ewangelizatora zgodnie z założeniami Szkoły Ewangelizacji Świętego Andrzeja.
✙ Przygotowanie zespołu pastoralnego: ekip posługujących, nauczycieli programu formacji, dyrektorów szkół.

Poziom trzeci

✙ SISA (Międzynarodowe Seminarium Świętego Andrzeja)
✙ Coroczne seminaria regionalne oraz światowe spotkanie co 4 lata.

Systematyczny

Zawiera programy wzajemnie ze sobą powiązane, które tworzą system formacji:

✙ Program biblijny:
studium naszej wiary w oparciu o jej oryginalne źródło, jakim jest Słowo Boże.

✙ Program historyczny:
studium rozwoju wiary w Izraelu i w Kościele.

✙ Program pastoralny:
dać odpowiedź dzisiejszemu światu i tworzyć cywilizację miłości.

Integralny

✙ Łączy i wzajemnie wiąże ze sobą różne elementy dla integralnej formacji osoby.

✙ Szkoła ewangelizacji jest jak ziarnko gorczycy z Ewangelii, które na początku jest małe, ale kiedy wyrośnie staje się ogromnym drzewem i daje schronienie ptakom w swych gałęziach.

Pan rzekł: «Gdybyście mieli wiarę jak ziarnko gorczycy, powiedzielibyście tej morwie: „Wyrwij się z korzeniem i przesadź się w morze!”, a byłaby wam posłuszna.
Łk 17 6

Program formacji w Szkole Nowej Ewangelizacji

ETAP I

Podstawy życia chrześcijańskiego.

✟ Nowe Życie: podstawowa ewangelizacja.

✟ Emaus: Słowo Boże.

✟ Jan: formacja uczniów.

✟ Jezus w czterech Ewangeliach.

✟ Historia Zbawienia: nasza własna historia.

✟ Mojżesz: formacja wyzwolicieli.

✟ Błogosławieństwa: droga do szczęścia.

II ETAP

Jak ewangelizować.

✟ Paweł: formacja ewangelizatorów.

✟ Tymoteusz: jak czytać, podkreślać i zapamiętywać Biblię.

✟ Apollos: formacja głoszących.

✟ Sekret Pawła.

✟ Pięćdziesiątnica: ewangelizować z wielką mocą.

✟ Wprowadzenie do Biblii.

✟ Łukasz: apologetyka.

III ETAP

Jak formować ewangelizatorów.

✟ Maryja: List Chrystusa.

✟ Teologia biblijna.

✟ Maranatha: Apokalipsa.

✟ Piotr: Eklezjologia.

✟ Melchizedek: Liturgia.

✟ Nehemiasz: Doktryna społeczna Kościoła.

✟ Jetro: Ekumenizm

KURSY DLA EKIP

Formowanie ekip posługujących

✟ Andrzej: wizja i metodologia SESA.

✟ Józef Barnaba: formacja i szkolenie ekip.

KURSY OPCJONALNE

Treści uzupełniające

✟ Wspólna Droga: Kurs dla małżeństw

✟ Siedmioro młodych

✟ Tetelestai: Misterium Paschalne.

✟ Inne

NIECH SŁOWO BIEGNIE Z MOCĄ DUCHA ŚWIĘTEGO!