ETAP II – Formacja Ewangelizatorów

Formacja ewangelizatorów

Chcesz głosić Jezusa, ale brakuje Tobie jako ewangelizatorowi mocnego kręgosłupa, wiedzy, jak to czynić i narzędzi do skutecznej ewangelizacji?!

Przyjedź na ten kurs! Kurs Paweł to najważniejszy kurs w programie Szkół Nowej Ewangelizacji. Pozwala na uzyskanie narzędzia, metody i doświadczenia ewangelizacji.

Celem kursu jest uformować ewangelizatorów dla nowej ewangelizacji, aby umieli przekazywać w sposób twórczy Kerygmat i w ten sposób dawali początek nowym szkołom ewangelizacji w swoich środowiskach.

Jak czytać, podkreślać i zapamiętywać Biblię

To jeden z kursów Dabar (kursów o Słowie Bożym). Kurs przeznaczony dla tych, którzy mają świadomość jako katecheci czy ewangelizatorzy, że nie mogą robić nic innego, jak tylko ewangelizować.

Ma on na celu przygotowanie ewangelizatora do szybkiego ewangelizowania i do sprawnego poruszania się po skarbach Biblii. Oprócz świadomości tego, że w głoszeniu Dobrej Nowiny konieczne jest posiadanie Pisma Świętego i dobra Jego znajomość, daje również wiele praktycznych wskazówek, jak klasyfikować i zaznaczać określone fragmenty w Biblii tak, by potem móc je szybko odszukać.

Formacja głoszących

Jak głosić Jezusa i skutecznie przekazywać dzisiaj Dobrą Nowinę? Z konkretną odpowiedzią na to pytanie przychodzi Kurs „Apollos”.

Uczestnicząc w tym kursie, znajdziesz odpowiedzi na pytania: Kim jest głoszący? Co głosić? Gdzie szukać przesłania? Jak je przygotować, pogłębić, usystematyzować, tak by było zrozumiałe i odtwarzalne? A przede wszystkim znajdziesz odpowiedź na te dwa główne pytania: jak głosić i DLACZEGO głosić?

Wizja duszpasterska

Co sprawiło, że Apostoł, pomimo przeciwności, zniechęcenia i prześladowań tak skutecznie ewangelizował i odniósł ostatecznie wielki sukces apostolski?

Jeśli chcesz posługiwać w Kościele (jako świecki, ksiądz, osoba konsekrowana) mając konkretną wizję działania, ten kurs skierowany jest specjalnie do Ciebie. Św. Paweł pragnie również z Tobą podzielić się swoim sekretem skutecznej pracy pastoralnej i ewangelizacyjnej, dzięki czemu będziesz mógł zrewidować swoją dotychczasową posługę. Wskazane jest wcześniejsze przeżycie kursu „Paweł”.

Ewangelizować z wielką mocą

Tam, gdzie jest głoszona Dobra Nowina, jest głoszona w mocy Ducha Świętego. Dlatego świadek Chrystusa nie jest w stanie głosić z wielką mocą, jeśli sam nie doświadczy Zesłania Ducha Świętego i nie otrzyma darów potrzebnych do głoszenia.

By to się dokonało, trzeba wejść do Wieczernika; tam doświadczyć osobistego Zesłania Ducha Świętego z Jego darami, z Jego charyzmatami; po to, aby z tego Wieczernika wyjść i Ewangelizować z wielką mocą! Jeśli więc chcesz, by Twoja wspólnota żyła charyzmatycznie, a ewangelizacja była potwierdzona znakami, to zapraszamy na ten kurs.

Wprowadzenie do Biblii

Kurs jest kolejnym kursem biblijnym, który ma na celu jeszcze dokładniejsze zagłębienie się w Pismo, jako codziennego narzędzia pracy Ewangelizatora.

W trakcie kursu dyskutowany jest podział Biblii, źródła inspiracji autorów, zawarte w niej gatunki literackie, oryginalne języki poszczególnych części, powstawanie tekstów biblijnych i wiele innych.

Celem kursu jest wprowadzenie ewangelizatora w dokładniejsze poznanie wspaniałego świata Biblii.

Apologetyka

Kurs ma na celu przygotowanie ewangelizatora do dyskutowania z zarzutami, które są stawiane jego wierze, jakoby była ona np. sprzeczna z podstawami nauki. Kurs ma także pomóc w sposób konkretny i zwarty przedstawiać czym jest Kościół Katolicki i czym treści Jego nauczań różnią się od innych religii.

Celem kursu jest dostarczenie uczestnikom umiejętności opisu, dyskusji i obrony ich wiary.